Mukavaa ja vaihtelevaa toimintaa asukasyhdistyksessä

Asukasyhdistykset palvelevat aina ensisijaisesti oman alueen asukkaiden toiveita ja tarpeita. Joskus on tarpeen kiinnittää huomio vanhusten ja lasten asioihin, kuten turvalliseen alueella liikkumiseen. Alueella, jossa on lähellä koulu tai vanhainkoti, liikennerajoituksia luonnollisesti toivotaan ja tarvitaan. Liikennettä hidastavat, turvallisuutta lisäävät ja läpikulkua vähentävät järjestelyt ovat tarpeen monilla alueilla. Tavoitteet saavutetaan tiiviissä yhteistyössä päättäjien ja suunnittelijoiden kanssa.

Kulttuuri- ja huvityöryhmät

Asukasyhdistykset voivat nimetä keskuudestaan henkilöitä ideoimaan erilaisia tapahtumia, kuten kulttuuriin liittyviä toimintoja. Asukasyhdistys voi myös vuokrata esimerkiksi kunnalta tai yksityiseltä henkilöltä viljelysmaata, joten palstaviljelytyöryhmän perustaminen saattaa olla myös ajankohtaista.

Ympäristötyöryhmän perustaminen voi olla myös ajankohtaista, jolloin ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus otetaan aina ensisijaisesti kaikessa huomioon. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi oman kunnan ympäristöviranomaisten kanssa. Monissa asukasyhdistyksissä kevätsiivoustalkoot ovat todella suosittuja, joten niitä järjestetään lähes vuosittain. Liikuntatapahtumat ovat aina erittäin suosittuja, joten jumppa, liikuntakerho tai esimerkiksi runsaasti ihmisiä keräävä pajatoiminta saavat usein kiitosta asukasyhdistyksen jäseniltä. Ympäri vuoden voidaan järjestää myös mukavia, runsaasti kansaa kokoavia tapahtumia, kuten joulumarkkinat, juhannusjuhlat tai vaikkapa alueella asuvien yhteinen ilotulitus uudenvuoden aattona. Hyvin menneiden yhteisten tapahtumien jälkeen on mukava rentoutua vaikkapa omien suosikkikasinopelien parissa, joita 21.com kolikkopelit mobiilissa edustavat.

Asukasyhdistykset laativat myös erillisiä tavoitteita ja suunnitelmia yhdistyksen toimintaan liittyen. Joskus on tarpeen laatia vaikkapa alueen turvallisuussuunnitelma, jota voivat yhteistyössä laatia sekä asukasyhdistyksen jäsenet että yksittäiset kyläläiset.

Suunnitelma voi käsitellä muun muassa seuraavia asioita:

  • luodaan tapoja, joilla voidaan ratkaisevasti parantaa kaikkien alueen asukkaiden osallistumista oman alueen turvallisuussuunnitteluun.
  • liikenneturvallisuuden parantaminen
  • seniori-ikäisten turvallisuuden parantaminen
  • lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen
  • ympäristön- ja ilmaston parantaminen yleisesti ja omien henkilökohtaisten valintojen avulla.

Yhdistyksen toimintakertomus

Jokainen rekisteröity yhdistys laatii vuosittain lain velvoittamana toimintakertomuksen, joka julkaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat yhtenäinen kokonaisuus, jossa noudatetaan kaikkia kirjanpitolakiin olennaisesti kuuluvia säädöksiä.

Yhdistyksen talous, joka koostuu esimerkiksi jäsen- ja kannatusmaksuista on tilinpäätöksessä näkyvästi esillä. Jokainen asukasyhdistys voi ylläpitää erilaisia tarvittavia lupia ja vakuutuksia tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseksi. Toimintakertomuksen laadinnasta vastaa aina asukasyhdistyksen kyseisen vuoden hallitus.