Asukasyhdistys näkyy ja toimii

Asukasyhdistyksen toimintamuodot

Suomalaiset ovat ottaneet asukasyhdistykset omikseen, eli tutustuttuaan paikallisen asukasyhdistyksen toimintaan, on ujompikin suomalainen uskaltanut lähteä mukaan. Asuntoyhdistykset tekevät erilaisia esityksiä ja aloitteita yhdessä paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Asuntoyhdistykset harjoittavat myös koulutus- ja tiedotustoimintaa, harrastustoimintaa ja monenlaisia talkoita. Asukasyhdistykset tekevät yhteistyötä sekä omalla alueellaan paikallisesti että myös kansainvälisesti.

Oman toiminnan tukemiseksi jokainen asukasyhdistys voi järjestää myös myyjäiset tai arpajaiset sekä ylläpitää esimerkiksi kirpputoritoimintaa. Asukasyhdistys voi perustaa erilaisia rahastoja, joiden tulevat ohjesäännöt vahvistetaan erikseen yhdistyksen kokouksessa. Asukasyhdistykset voivat myös hallita tai omistaa omaa toimintaansa varten hankkimaansa irtainta sekä kiinteää omaisuutta. Auto toimii esimerkkinä irtaimesta omaisuudesta.

Asukasyhdistys saa myös vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja erilaisia toimintaan liittyviä avustuksia. Ylin päätäntävalta asukasyhdistyksessä on yhdistyksen hallituksella. Hallitukseen kuuluu normaalisti aina puheenjohtaja ja neljä-kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on aina kaksi vuotta. Käytännössä hallitus tulee valitsemaan keskuudestaan sihteerin, varapuheenjohtajan sekä rahastonhoitajan että muut toimihenkilot, jotka katsoo tarpeelliseksi.

Asukasyhdistyksen hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät eivät suinkaan ole vain erilaisten päätösten tekemistä, tai tarkkaa sääntöjen ja pilkkujen noudattamista. Yhdistyslakia ja kaikkia yhdistyksen kokouksien laatimia päätöksiä noudatetaan asukasyhdistyksissä tarkasti, mutta hallitus myös ideoi, ottaa toimintaan liittyviä ehdotuksia vastaan ja laittaa ne täytäntöön. Erilaisten päätösten lomassa on välillä mukavaa myös rentoutua ja pelata omia suosikkikasinopelejään vaikkapa mobiilina sivustolla https://21casino-bonus.com/mobiilikasino älylaitteen, kuten matkapuhelinen tai tabletin avulla.

Hallituksella on monenlaista tehtävää, seuraavassa muutama esimerkki toiminnasta.

  • Hallituksen tehtävänä on toimeenpanna kokouksien päätöksiä ja johtaa paikallisen asukasyhdistyksen toimintaa.
  • Hallituksen tehtäviin kuuluu myös yhdistyksen talouden ja hallinnon johtaminen, joiden tarkasta hoidosta hallituksella on aina vastuuvelvollisuus yhdistyksen vuosikokouksta kohtaan.
  • Hallitus pitää tarkkaa jäsenluetteloa ja päättää uusien jäsenten hyväksymisestä paikalliseen asukasyhdistykseen.
  • Jokainen hallitus laatii aina kalenterivuosittain yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
  • Hallitus laatii myös talousarvion ja osittain siihen liittyen toimintasuunnitelman aina kalenterivuosittain. Toimintasuunnitelmassa toimintaa suunnitellaan normaalisti vuodeksi eteenpäin. Suunnitelman tehtävänä on myös kertoa yhdistyksen ideoista ja tavoitteista asukasyhdistyksen jäseniä kohtaan.
  • Hallitus tulee valvomaan myös kaikkien asettamiensa työryhmien toimintaa ja päättämään uusien kunniajäsenen nimittämisestä.