Asukasyhdistykset toimivat kaikkialla Suomessa

Asukasyhdistysten toiminta kaikkialla Suomessa on hyvin vilkasta. Paikalliset asukasyhdistykset ajavat kaikenlaisia oman asuinalueensa asioita, ottavat vastaan vinkkejä ja ehdotuksia sekä puuttuvat mahdollisiin epäkohtiin alueellaan. Asukasyhdistykset kokoontuvat tietyin väliajoin sekä harrastavat monenlaista kerho- ja talkootoimintaa alueellaan.

Asukasyhdistykset ajavat eteenpäin myös kaikkia kuntalaisia koskevia oman kunnan järjestämiä palveluita. Yksi tärkeä asia ovat terveyspalvelut. Mukava vapaa-ajan toiminta, kuten markkinoiden, myyjäisten ja hyvien, kaikille kuntalaisille tärkeiden asioiden puolesta puuhaaminen on asukasyhdistyksille tärkeää. Monilla niin sanotuilla mökkipaikkakunnilla asukasyhdistykset ovat myös hoitaneet järvien rantoja, rakentaneet rantasaunoja tai järjestäneet talkoita linnunpönttöjen rakentamiseksi paikalliseen luontoon.

Asukasyhdistysten tehtävät ovat erilaisia paikkakunnasta ja asunalueesta riippuen. Valmiiksi rakennetut kaupunkialueet tarjoavat asukasyhdistyksille työtä alueen tunnetuksi tekemisessä ja tarvittaessa myös kyseisen alueen ilmeen kohentamissa. Alueiden imagon kohentaminen ei milloinkaan tee huonoa, sillä melkein jokaisella asuinalueella löytyy parannettavaa. Kuntien järjestämät oleskelu- tai harrastustilat ovat haluttuja nykyään monissa kunnissa, ja asukasyhdistykset pyrkivät järjestämään myös kaikenlaista kuntalaisia innostavaa toimintaa omissa tiloissaan.

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Joskus varsinkin iäkkäämmät kuntalaiset toivovat vain paikkaa, jossa voisi ”parantaa maailmaa” ystävien ja tuttavien kesken. Tiloja, jossa voisi tavata muita ihmisiä, kahvitella ja vaikkapa kutoa sukkaa. Kerhotoiminta, pelien pelaaminen, lyhyet kurssit, luennot ja muun muassa erilaiset käsityö- ja askartelukerhot ovat myös hyvin suosittuja.

Asukasyhdistysten kautta voidaan toivomuslistaa esittää esimerkiksi seuraavista asioista tai niiden puutteesta, kuten uimahallien, urheilukenttien, hiihtolatujen, kuntosalien, leikkipuistojen tai koirakenttien puuttuminen kunnasta tai niiden vähäinen käyttö/ hoito. Yhteiset illanistujaiset grillauksen ja saunomisen merkeissä ovat myös hyvin suosittuja, joten sopivan yhteistilan hankinta tai sen vuokraaminen ovat monen asukasyhdistyksen toivomuslistalla. Yhteistilaan nimitetään yleensä henkilö, joka ”valvoo” tilojen käyttöä ja on vastuullinen tiloissa tapahtuvasta toiminnasta tilat vuokranneelle taholle.

Asukasyhdistysten toivotaan tarjoavan myös internetin käyttömahdollisuutta, henkilökohtaista opastusta tietokoneen käyttöön, kopiointi- ja tulostuspalvelua, siivouspalveluita ja alueen asukkaille tarjottavaa pienkonevuokrausta. Pienkonevuokrauksella tarkoitetaan muun muassa päällä istuttavia ja puiden lehdet kerääviä ruohonleikkureita.

Asukasyhdistyksille tarkoitetuissa toivomuksissa ovat tulleet esiin myös yleishyödyllisille yhdistyksille suunnattu toimitilan vuokraaminen. 4H-yhdistykset ja esimerkiksi SPR voisivat halutessaan vuokrata tiloja asukasyhdistykseltä esimerkiksi kokouksiaan varten. Infran kunnossapito, kuten WC, pienehkö keittiö ja vesipiste ovat myös todella tarpeelliset jokaisessa asukasyhdistyksessä.