Asukasyhdistyksen tavoitteet

Asukasyhdistysten tavoitteena on edistää oman asuinalueensa kaipaamaa yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi tavoitteena on usein oman asuinalueen viihtyisyden lisääntyminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Liikkeelle lähdetään aina ensin asukasyhdistyksen perustamisesta.

Ennen yhdistyksen perustamista suoritetaan kysely alueen asukkaille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, mitä alueen asukkaat haluaisivat paikalliselta asukasyhdistykseltä. Käytännössä siis, minkälaista toimintaa yhdistykseltä toivottaisiin ja mitkä tulisivat olemaan yhdistyksen tavoitteet. Alueen asukkaat voivat myös esittää erilaisia toivomuksia ja vinkkejä yhdistyksen tulevaan toimintaan.

Joskus yhdistystä perustettaessa ongelmana on se, että vain harvat asukkaat vastaavat tulevaa toimintaa koskeviin kyselyihin. Toimintaa aloittavat alueen aktiivit tietävät kuitenkin usein sen tärkeän seikan, että kun toiminta aloitetaan myös monien asukkaiden kiinnostus herää. Useimmiten tehdään niin, että perustamisesta ilmoitetaan erikseen ja kutsutaan alueen asukkaat tutustumaan yhdistyksen tiloihin sekä yhdistyksen tulevaan toimintaan.

Kehityssuunnitelman laatiminen

Asukasyhdistys laatii aina kehityssuunnitelman, jossa käsitellään yhdistyksen toimintaa, tulevia tapahtumia, viestintää, asukkaiden aktivointia ja jäsenhankintaa. Alueen asukkailla on usein kiinnostusta ja aikaa osallistua

yhdistystoimintaan jollakin heille sopivalla tavalla. Alueen asukkailla ja vapaaehtoisilla on usein myös erittäin hyviä toteuttamiskelpoisia ideoita. Esimerkiksi ympäristön viihtyisyyden parantamiseksi voidaan tehdä paljon, kuten istuttaa kukkia ja puita tai vaikkapa kerätä rahaa lähellä olevan lasten leikkikentän uusiin keinuihin ja telineisiin. Pihatalkoot, käsityöpiirit, bingo, karaoke- ja yhteislaulu sekä runonlausuntatilaisuudet ovat kaikki toteuttamisen arvoisia ideoita. Ihminen haluaa olla tarpeellinen, hyödyllinen ja myös yhteisöllinen, tätä kaikkea yhdistystoiminta parhaillaan tarjoaa.

Kaikki alueen asukkaat eivät koskaan lähde mukaan toimintaan, mutta yllättävän monet lähtevät.

Ihmisellä on tarve kuulua johonkin yhteisöön, on se sitten harrastustoimintaa, työpaikan omiin aktiviteetteihin liittyvää, vapaaehtoistyötä tai mitä muuta tahansa vastaavaa.

Yhdistykset työllistäjinä

Suomessa rekisteröidyt yhdistykset voivat toimia myös mainioina työllistäjinä. Yhdistysten tarjoamat työpaikat voivat antaa yksilöille paitsi tarvittavaa työkokemusta ja yhteisöllisyyttä, ne voivat toimia loistavina ponnahduslautoina olemassa oleville avoimille työmarkkinoille. Asukasyhdistykset voisivat työllistää muun muassa niin sanotun ”yleismies Jantusen” tekemään kaikkea hyödyllistä tai vaikkapa nuoria erilaisten kesätyöseteleiden avulla. Tukea työllistämiseen saa usein myös kunnalta. Parhaimmillaan asukasyhdistykset poistavat syrjäytymistä ja tarjoavat toimintaa sekä sosiaalisia suhteita, joten ei muuta kuin liittymään paikalliseen asukasyhdistykseen.