Asukasyhdistyksen perustaminen

Yhdistystoiminnan aloittaminen ja yhdistyksen perustaminen on mukavaa puuhaa. Suomessa yhdistysrekisteriin on tällä hetkellä merkitty lähes 140 000 yhdistystä. Yhdistystä perustettaessa paikalle voidaan kutsua runsaasti vaikkapa tietyllä alueella asuvia ihmisiä tai perustamiskokous voidaan pitää aivan pienimuotoisena tilaisuutena.

Yhdistyksen perustajina pitää olla vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä, mutta asukasyhdistystä perustettaessa perustajilla on ikää yleensä paljon enemmän. Asukanyhdistyksen perustamisesta on keskusteltu aktiivien keskuudessa yleisesti jo paljon ennen yhdistyksen perustamispäivää. Aktiivijäsenten lisäksi paikan päällä yhdistyksen perustamiskokouksessa on yleensä myös jo pieni joukko tulevia jäseniä. Jäsenet lisääntyvät yhdistystoiminnan tullessa paremmin tunnetuksi kaikille jäsenyydestä kiinnostuneille henkilöille. Jäseniä voidaan innostaa toimintaan mukaan vaikkapa sosiaalisen median välityksellä tai ilmoittamalla paikallisten liikkeiden ilmoitustauluilla.

Ennen yhdistyksen perustamista on hyvä muistaa seuraavat asiat:

  • Tulevan asukasyhdistyksen aktiivit valmistelevat yhdistyksen säännöt
  • Perustajat laativat valmiiksi yhdistyksen perustamiskirjan
  • Aktiivit järjestävät perustavan kokouksen
  • Perustajat valmistelevat yhdistyksen mahdollisen rekisteröinnin, jos yhditys halutaan rekisteröidä

Asukasyhdistyksen säännöt

Yhdistystoimintaa säätelevät lait ja asetukset turvaavat hyvän ja luotettavan yhdistyskäytännön. Oikeanlainen yhdistyskäytäntö pohjautuu aina jäsenten väliseen tasavertaisuuteen, demokratiaan ja avoimuuteen.

Asukasyhdistyksen sääntöjä valmisteltaessa kannattaa aina tutustua

Patentti- ja rekisterihallituksen omiin kotisivuihin, jotka tarjoavat tietoa asiasta. Yhdistys pitää perustamiskokouksen ja laatii perustamiskirjan. Perustamiskokouksessa tullaan hyväksymään kaikki yhdistyksen tulevat säännöt ja sen ensimmäinen toimintasuunnitelma. Perustamiskokouksen jälkeen allekirjoitetaan aina yhdistyksen perustamiskirja. Perustamiskirjaan liitetään mukaan kaikki yhdistyksen säännöt ja perustamisen tarkka päivämäärä. Perustamisasiakirjan allekirjoittaa vähintään kolme yhdistyksen aktiivia tai muuta tulevaa jäsentä.

Rekisteröity vai rekisteröimätön yhdistys?

Rekisteröity yhdistys on aina oikeustoimikelpoinen, joka voi laatia sopimuksia ja tehdä erilaisia hakemuksia ja anomuksia. Rekisteröity asukasyhdistys voi myös omistaa omaisuutta. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät ole milloinkaan henkilökohtaisesti vastuussa yhdistykselle kuuluvista velvoitteista. Rekisteröity yhdistys voi hakea avustuksia ja rahoitusta valtiolta, kunnalta ja muilta erilaisilta tahoilta.

Rekisteröity yhdistys saa avata yhdistykselle oman tilin pankissa ja kerätä rahaa yhteishyödyllisiin tarkoituksiin. Rekisteröity yhdistys voi myös anoa erillistä kokoontumistilaa käyttöönsä edullisesti tai jopa ilmaiseksi. Rekisteröityyn ja hyvin hoidettavaan, ystävälliseen asukasyhdistykseen luotetaan, jolloin yhteistyö viranomaisen ja muiden yhdistysten kanssa sujuu hyvin.