Asukasyhdistyksen kehityssuunnitelma

Asukasyhdistykset tarjoavat jäsenilleen monia erilaisia tapoja osallistua yhdistyksen toimintaan. Asukasyhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yhdistystoiminnasta kiinnostunut henkilö sukupuoleen tai elämäntilanteeseen katsomatta. Asukasyhdistystoimintaa voi harrastaa aktiivisesti tai vähemmän säännöllisesti oman aikataulun puitteissa. Yhdistystoiminta sopii lapsiperheille, eläkeläisille, yksin asuville, lapsille ja nuorille, eli aivan kaikille. Asukasyhdistyksen aktiivit haluavat, että yhdistys voisi innostaa ihmisiä kokeilemaan uusia asioita yhdistystoiminnan avulla, vaikka valokuvausta, maalausta, tavaroiden korjaamista, lehden toimittamista tai maton kutomista. Ideoita ja tekeviä käsiä tarvitaan aina.

Viestintä asukasyhdistyksessä

Tehokas viestintä ja viestien perille meno ovat aina tärkeitä seikkoja ihmisten välillä, näkyen myös asukasyhdistyksen kokouksissa ja toiminnassa. Asukasyhdistysten yhteiset ponnistelut eri asioissa eivät tuota tulosta, jos jäsenet eivät tiedä tulevasta toiminnasta etukäteen. Viestintä on siis aina tärkeää, jotta tärkeistä asioista ja yhteisestä vapaa-ajan toiminnasta voidaan selkeästi yhdessä päättää. Sosiaalinen media, kuten Facebook, Twitter tai Instagram tuovat ilmoitusasiat nopeasti perille, mutta kaikilla ei ole omaa tietokonetta käytettävissään. Tarvitaan siis myös vanhaa, kunnon ilmoitustaulua kaupan eteisessä tai sanomalehden pientä palstaa, jotka kertovat asukasyhdistyksen asioista kaikille niille jäsenille, jotka eivät ole vielä siirtyneet tietokoneaikaan.

Kehitysideoita

Asukasyhdistyksen kokouksissa jokainen jäsen voi tuoda esiin hyviä, toteuttamiskelpoisia ideoita. Ideoita ja ajatuksia mukavista, kaikkia yhdistyksen jäseniä hyödyttävistä toiminnoista voi esittää myös milloin vain toisia yhdistyksen jäseniä tavatessaan. Erilaiset talkoot, ja esimerkiksi kirpputoritoiminnan järjestäminen voisivat tuoda mukavaa toimintaa sekä vaihtelua asukasyhdistyksen jäsenille.

Yhdistykset järjestävät perinteisesti talkoita, joista ilmoitetaan yleisesti asukasyhdistyksen vuosikokouksessa. Mukavia yhteisiä tapahtumia ovat muun muassa yhteiset luontoretket, bingo sekä teatteri- tai musiikkipitoiset illat, joihin osallistuu yleensä runsaasti yhdistyksen jäseniä. Asukasyhdistysten jäsenet voisivat pitää myös yhteisistä terveysaiheisista luennoista, metsäretkistä tai vaikkapa ruoan laitosta keskiajan pitojen tapaan. Asukasyhdistykselle kuuluvaa asumiseen liittyvää hyvinvointia lisäävät asiat ovat toki aina etusijalla yhdistyksen toiminnassa.

  • Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on pohtia tulevia toimintatapoja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.
  • Kehittämissuunnitelma toimii alustana tulevan toiminnan suunnittelulle ja asioiden kirjaamiselle asukasyhdistyksessä.
  • Yhdistyksen tavoitteet laitetaan tärkeysjärjestykseen kehityssuunnitelman myötä ja sopivalla aikataululla lyhyen- ja pitkän aikavälin tavoitteet on helppo erottaa toisistaan.
  • Oikein toteutettuna yhdistyksen kehittämissuunnitelma voi tukea asukasyhdistyksen asettamien tavoitteiden hidasta tai nopeaa saavuttamista.