Hernesaaren kasvavan liikenteen sujuvuus huolestuttaa

Hernesaari, havainnekuva

Hernesaaren asemakaavasta 6.2.2018 pidetyssä asukastilaisuudessa esiteltiin kaavan uusin valmisteluaineisto, joka on nähtävillä myös Helsingin kaupungin sivuilla.

Munkkisaari-Hernesaari-seura ry:n lähettämässä kirjallisessa mielipiteessä Hernesaaren kaavoituksessa esitettyjä ratkaisuja alueen kehittämisestä ja vetovoimaisuuden lisäämisestä pidetään hyvinä ja kannatettavina asioina.

Osayleiskaavan mukainen rakentaminen kuitenkin lisää voimakkaasti liikennettä Etelä-Helsingissä. Liikenne-ennusteen mukainen liikenne suuntautuu alueen kokoojakaduille, erityisesti Telakkakadulle, Tehtaankadulle ja Eiranrantaan. Liikenteen ohjaaminen virkistyskäyttöön varatulle rantakaistaleelle sopii huonosti merellisen Helsingin rannoille Jo tällä hetkellä liikenne ruuhkautuu ajoittain pahoin Telakkakadulle, Tehtaankadulle ja Eiranranrantaan.

Munkkisaari-Hernesaari-seura ry edellyttää, että suunnitelmissa tulee huomioida jo tiedossa olevat suunnittelun reunaehdot ja välttää liikenteellisten pullonkaulojen muodostumista Helsinginniemen eteläisille alueille.

Lisääntyvän liikenteen sujuvuus ja turvallisuus tulee arvioida vielä uudelleen ennen lopullisesta asemakaavasta päättämistä. Arvioinnissa tulee käyttää parasta saatavilla olevaa liikennesuunnittelun osaamista ja tarkastella liikennettä kokonaisuutena, jossa jalankulun, pyöräteiden ja julkisen liikenteen ohella mahdollistetaan myös yksityisautoilun käyttö. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää liikenteen järjestämiseen risteilymatkustajien saapuessa, lumenkaadon osalta sekä rannalle aurinkoisina kesäpäivinä tai yleisötapahtumiin tulevan liikenteen kuormittuessa.

Munkkisaari-Hernesaari-seura ry vaatiikin, että mikäli liikenteen sujuvuutta ei voida varmuudella taata, asemakaavassa on tuntuvasti vähennettävä alueen rakentamista verrattuna nykyisiin suunnitelmiin.

Kuva: Helsingin kaupunki

Kirjoita kommentti

MUHEIRA.FI