Asukasyhdistys näkyy ja toimii

Asukasyhdistyksen toimintamuodot Suomalaiset ovat ottaneet asukasyhdistykset omikseen, eli tutustuttuaan paikallisen asukasyhdistyksen toimintaan, on ujompikin suomalainen uskaltanut lähteä mukaan. Asuntoyhdistykset tekevät erilaisia esityksiä ja aloitteita yhdessä paikallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Asuntoyhdistykset harjoittavat myös koulutus- ja tiedotustoimintaa, harrastustoimintaa ja monenlaisia talkoita. Asukasyhdistykset tekevät yhteistyötä sekä omalla alueellaan paikallisesti …

Mukavaa ja vaihtelevaa toimintaa asukasyhdistyksessä

Asukasyhdistykset palvelevat aina ensisijaisesti oman alueen asukkaiden toiveita ja tarpeita. Joskus on tarpeen kiinnittää huomio vanhusten ja lasten asioihin, kuten turvalliseen alueella liikkumiseen. Alueella, jossa on lähellä koulu tai vanhainkoti, liikennerajoituksia luonnollisesti toivotaan ja tarvitaan. Liikennettä hidastavat, turvallisuutta lisäävät ja läpikulkua vähentävät järjestelyt ovat tarpeen monilla alueilla. Tavoitteet …

Asukasyhdistykset toimivat kaikkialla Suomessa

Asukasyhdistysten toiminta kaikkialla Suomessa on hyvin vilkasta. Paikalliset asukasyhdistykset ajavat kaikenlaisia oman asuinalueensa asioita, ottavat vastaan vinkkejä ja ehdotuksia sekä puuttuvat mahdollisiin epäkohtiin alueellaan. Asukasyhdistykset kokoontuvat tietyin väliajoin sekä harrastavat monenlaista kerho- ja talkootoimintaa alueellaan. Asukasyhdistykset ajavat eteenpäin myös kaikkia kuntalaisia koskevia oman kunnan järjestämiä palveluita. Yksi tärkeä …

Asunto-osakeyhtiöt Suomessa

Mikä on asunto-osakeyhtiö? Suomessa on kaikkiaan hieman yli 79 000 asunto-osakeyhtiötä. Asunto-osakeyhtiöiden toiminnasta ja hallinnosta on säädetty selkeästi asunto-osakeyhtiölaissa. Asunto-tai tutummin taloyhtiöiden yhtiöjärjestys ja erillinen asunto-osakeyhtiölaki kertovat taloyhtiön ja sen osakkaiden välillä olevat vastuut, eli oikeudet ja velvollisuudet. Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki Suomessa on aika nuori, eli se astui virallisesti …

Yhtiökokous asunto-osakeyhtiössä

Yhtiökokous Tarkastellaan seuraavaksi taloyhtiöiden yhtiökokouksen toimintaa. Yhtiökokouksella on aina tarkat, etukäteen laaditut säännöt. Jokaisen taloyhtiön yhtiökokous pidetään aina noin kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksen pitäminen asunto-osakeyhtiöissä vaikuttaa paljon erityisesti osakkaiden asemaan ja päätösvaltaan. Yhtiökokous on velvoitettu aina päättämään asunto-osakeyhtiön kaikista asioista. Osakeyhtiölaki ja sen 5. luku …

Asukasyhdistyksen perustaminen

Yhdistystoiminnan aloittaminen ja yhdistyksen perustaminen on mukavaa puuhaa. Suomessa yhdistysrekisteriin on tällä hetkellä merkitty lähes 140 000 yhdistystä. Yhdistystä perustettaessa paikalle voidaan kutsua runsaasti vaikkapa tietyllä alueella asuvia ihmisiä tai perustamiskokous voidaan pitää aivan pienimuotoisena tilaisuutena. Yhdistyksen perustajina pitää olla vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä, mutta asukasyhdistystä …

Asukasyhdistyksen tavoitteet

Asukasyhdistysten tavoitteena on edistää oman asuinalueensa kaipaamaa yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi tavoitteena on usein oman asuinalueen viihtyisyden lisääntyminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Liikkeelle lähdetään aina ensin asukasyhdistyksen perustamisesta. Ennen yhdistyksen perustamista suoritetaan kysely alueen asukkaille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, mitä alueen asukkaat haluaisivat paikalliselta asukasyhdistykseltä. Käytännössä siis, minkälaista toimintaa yhdistykseltä toivottaisiin …

Asukasyhdistyksen kehityssuunnitelma

Asukasyhdistykset tarjoavat jäsenilleen monia erilaisia tapoja osallistua yhdistyksen toimintaan. Asukasyhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa yhdistystoiminnasta kiinnostunut henkilö sukupuoleen tai elämäntilanteeseen katsomatta. Asukasyhdistystoimintaa voi harrastaa aktiivisesti tai vähemmän säännöllisesti oman aikataulun puitteissa. Yhdistystoiminta sopii lapsiperheille, eläkeläisille, yksin asuville, lapsille ja nuorille, eli aivan kaikille. Asukasyhdistyksen aktiivit haluavat, että …

Asukasyhdistykset toimivat- Pääsivu

Tervetuloa sivustolle Sivustomme käsittelee Suomessa toimivia asukasyhdistyksiä ja niiden toimintaa. Jokainen asukasyhdistys tekee arvokasta työtä alueella asuvien ihmisten asuin- ja ympäristöolojen parantamiseksi. Asukasyhdistykset pureutuvat erilaisiin ongelmiin, jos sellaisia alueella havaitaan ja luovat uutta mukavaa, kuten rakentavat vaikkapa jalkapallokentän tai yhdistykselle oman rantasaunan. Asukasyhdistykset toimivat maalla ja kaupungeissa, joten …